2c
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 religia ET 28 r_j.polski KW 14 wf-1/2 #cfm hala2
wf-2/2 MW hala3
u_przyroda EM 10 wf-1/2 #cfm hala2
wf-2/2 MW gim2
2 8:55- 9:40 j.angielski-1/2 EJ 37
j.francuski-2/2 IF 09
r_j.polski KW 14 wf-1/2 #cfm hala2
wf-2/2 MW hala3
matematyka MP 38 j.francuski-1/2 IF 29
r_angielski-2/2 JM 18
3 9:50-10:35 r_j.polski KW 14 r_angielski-1/2 EJ 27
r_angielski-2/2 JM 21
matematyka MP 38 j.polski KW 14 j.polski KW 14
4 10:50-11:35 r_j.polski KW 14 j.angielski-1/2 EJ 27
j.francuski-2/2 IF 29
r_j.polski KW 14 r_historia PH 15 j.polski KW 14
5 11:45-12:30 r_historia PH 18 matematyka MP 38 r_angielski-1/2 EJ 19
j.francuski-2/2 IF 32
r_historia PH 15 u_przyroda EM 10
6 12:40-13:25 j.francuski-1/2 IF 10
j.angielski-2/2 JM św
matematyka MP 38 j.polski KW 14 u_ed.medial KW 14 u_przyroda EM 10
7 13:35-14:20 j.francuski-1/2 IF 10
j.angielski-2/2 JM 29
r_historia PH 18   godz.wych EM 10  
Drukuj plan
wygenerowano 2018-05-07
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum