2c
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 religia ET 32 j.polski KW 14 wf-2/2 MW hala1 j.francuski-1/2 IF 1i wf-1/2 #cfm hala1
wf-2/2 MW gim3
2 8:55- 9:40 r_historia IN 18 j.polski KW 14 wf-2/2 MW hala1 r_historia IN 18 matematyka MP 38
3 9:50-10:35 r_j.polski KW 14 matematyka MP 38 j.polski KW 14 j.angielski-1/2 EJ 7i
j.francuski-2/2 IF 1i
j.angielski-1/2 EJ 7i
j.francuski-2/2 IF śi
4 10:50-11:35 j.polski KW 14 u_ed.medial KW 14 r_historia IN 18 u_przyroda EM 21 j.francuski-1/2 IF śi
j.angielski-2/2 JM 1i
5 11:45-12:30 u_przyroda EM 38 j.francuski-1/2 IF 1i
j.angielski-2/2 JM 2i
godz.wych IN 18 r_j.polski KW 14 u_przyroda EM 34
6 12:40-13:25 r_angielski-1/2 EJ 7i
r_angielski-2/2 JM 3i
r_historia IN 18 matematyka MP 38 r_j.polski KW 14 r_j.polski KW 14
7 13:35-14:20 r_angielski-1/2 EJ 7i
r_angielski-2/2 JM 3i
matematyka MP 38 j.franc. - mo IF  1i
wf-1/2 #cfm hala1 r_j.polski KW 14
8 14:30-15:15   j.francuski-2/2 IF 1i j.franc. - mo IF  1i
wf-1/2 #cfm hala1  
Drukuj plan
wygenerowano 2018-01-21
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum